Gämi hünärmeni

10 ýyllyk önümçilik tejribesi

Suwsuz gök önümler

  • Dehydrated Garlic Powder / Granular

    Suwsyzlandyrylan sarymsak tozy / Granular

    Sarymsak allium sativum ylmy ady bilen hem bellidir we sogan ýaly beýleki tagamly alimentler bilen baglanyşyklydyr.Sarymsak hem ysly, hem-de bejeriji element hökmünde Galen medeniýetinde iň esasy zatdy.Sarymsak gaty tagamly mazmuny öz lampasy üçin ulanylýar.Sarymsagyň, C we B witaminleri ýaly dürli iýmit maddalary bar, bu organizmiň oňat siňmegine, çalt, asuda agyrylara, metabolizmi çaltlaşdyrmagyna we bedeni sazlamagyna kömek edýär.Sarymsagy täze iýmek has gowudyr, ýöne sarymsagyň bölekleri bu organizm üçin umuman gowy saglyk berýän bu gymmatly iýmitleri saklaýar.Täze sarymsak uly böleklere bölünýär, ýuwulýar, sortlanýar, dilimlenýär we soňra suwsuzlanýar.Suwsuzlandyrylandan soň önüm saýlanýar, üwürilýär we ekranlaşdyrylýar, magnitlerden we metal detektordan geçýär, gaplanylýar we iberilmezden ozal fiziki, himiki we mikro häsiýetleri barlanýar.