Gämi hünärmeni

10 ýyllyk önümçilik tejribesi

Iýmit derejeli limon kislotasy monohidrat

Limon kislotasy monohidrat

Önümiň nyşanlary: Ak kristal tozanlar, reňksiz kristallar ýa-da granulalar.

Esasy ulanylyşy: Limon kislotasy esasan azyk we içgi senagatynda kislotaly, tagam beriji, konserwatiw we antistalizasiýa serişdesi hökmünde ulanylýar, himiýa, kosmetika we arassalaýyş pudaklarynda antioksidant, plastifikator we ýuwujy serişde hökmünde hem ulanylýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Spesifikasiýa

NOOK.

ITEM

BP2011

E330

USP34

FCC7

Analiz netijesi

1 Aýratynlyklar

Reňk ýa-da ak kristal

Reňk ýa-da ak kristal

Reňk ýa-da ak kristal

Reňk ýa-da ak kristal

Reňk ýa-da ak kristal

2 Şahsyýet

SAKLANMAK

SAKLANMAK

SAKLANMAK

SAKLANMAK

SAKLANMAK

3 ÇYKAN GEÇIRMEK

/

/

/

/

≥97.0%

4 GARŞYLYK we Reňk

Çözüw

Synag synagy

/

Synag synagy

/

Synag synagy

5 ASSAY

99.5-100.5%

≥99.50%

99.5-100.5%

99.5-100.5%

99.70%

6 Suw

7.5-9.0%

≤8.8%

7.5-9.0%

≤8.8%

8,73%
7 SULPHATED ASH

≤0.1%

≤0.05%

≤0.1%

≤0.05%

≤0.05%

8 SULPHATE

50150ppm

/

50150ppm

/

<20ppm

9 OXALATE

60360ppm

≤100ppm

60360ppm

TÜRKMENÇILIK FORMALARY ýok

<20ppm

10 KALKIUM

/

/

/

/

<20ppm

11 AEAK METALLAR

≤10ppm

/

≤10ppm

/

<1ppm

12 Demir

/

/

/

/

<1ppm

13 CHLORIDE

/

/

/

/

<5ppm

14 TERJIME EDIP BOLAN

GÖRNÜŞLER

GEÇMEK

STANDART

GEÇMEK

STANDART

STANDARTDAN GEÇMEK

A≤0.52

T% ≥30

K≤1.0
15 BAKTERIAL ENDOTOKSINLER

≤0.5IU / mg

/

Synag synagy

/

<0.5IU / mg

16 ALUMINUM

≤0.2ppm

/

≤0.2ppm

/

<0.2ppm

17 ARSENIK

/

≤1ppm

/

/

<1ppm

18 Merkuri

/

≤1ppm

/

/

<0.1ppm

19 LEAD

/

≤1ppm

/

≤0.5ppm

<0.5ppm

20 TRIDODECYLAMINE

/

/

/

≤0.1ppm

<0.1ppm

21 SUW BOLANOK

GÖRNÜŞLER

/

/

/

/

SÖILGI WAGTY KOREBIR däl

1 minutdan köp; FILTER AGZALAR

Esasy üýtgeşiklik etmäň

Reňk;WISUAL MOTTLED

Bölümler 3-den köp däl

duýduryş

Gaplamak:
Plastmassa dokalan halta, 25kg arassa kompozit kagyz-plastmassa torbalar ýa-da PE linerli 3 esse kagyz halta, 500 kg ýa-da 1000 kg tor PP dokalan Jumbo haltalary.

Saklamak:
Lightagtylyga garşy, gowy örtülen, gurak we salkyn ýerde saklanýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • GARŞY ÖNÜMLER