Gämi hünärmeni

10 ýyllyk önümçilik tejribesi

Kompaniýa habarlary

  • Hondroitin sulfat (natriý / kalsiý) EP USP

    Bu näme?Hondroitin iýmit goşundysy we kıkyrtagyň möhüm bölegi.Geçirilen gözlegler, kondroitini kabul etmegiň kıkyrdagyň döwülmeginiň öňüni alyp biljekdigini we abatlaýyş mehanizmlerini hem höweslendirip biljekdigini ýüze çykardy.Hondroitin osteoartrit üçin azyndan 22 RCT-de synag edildi ...
    Koprak oka