Gämi hünärmeni

10 ýyllyk önümçilik tejribesi

NON-GMO iýmit soya süýümli poroşok

Soýa süýümi, esasan, sellýuloza, pektin, ksilan, mannoza we ş.m. ýaly makromolekulýar uglewodlaryň umumy möhletinde adam iýmit siňdiriş fermentleri bilen siňdirip bilmeýänler, plazma holesterini ep-esli peseldip, aşgazan-içege funksiýalaryny we beýleki funksiýalary kadalaşdyryň.Öýjük diwar süýüminden we soýa kotiledonynyň belogyndan ýasalan özboluşly, ýakymly tagamly süýüm önümidir.Süýüm bilen belogyň bu birleşmesi bu önüme ajaýyp suw siňdiriji berýär.

Soýa süýümi, öýjügiň diwar süýüminden we soýa kotiledonynyň belogyndan öndürilen özboluşly, ýakymly tagamly süýüm önümidir.Süýüm bilen belogyň bu kombinasiýasy bu önüme ajaýyp suw siňdiriji we çyglylygyň göçmegine gözegçilik edýär.Organiki taýdan tassyklanan prosesi ulanyp, GMO däl soýa öndürilýär.Mosturtlaryň köpüsinde meşhur iýmit goşundylaryndan we ingredientlerinden biridir.

Gowy reňk we tagamly soýa süýümi.Suwuň gowy saklanmagy we giňelmegi bilen iýmitlere goşulsa, önümleriň garramagyny gijikdirmek üçin önümleriň çyglylygy artyp biler.Gowy emulsiýa, asma we galyňlaşma bilen, suwuň saklanmagyny we iýmitiň saklanmagyny gowulaşdyryp, doňmagyň, eremegiň durnuklylygyny ýokarlandyryp biler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Spesifikasiýa

Haryt Hil standarty
Daş görnüşi we reňki Açyk sary ýa-da ak poroşok
Sargyt we dadyp görüň Adaty tagam, aýratyn yssyz
Çig belok ≤20% (N. * 6.25 gury esasda)
Süýüm ≥65%
Kül ≤6%
Aklyk ≥65
Çyglylyk ≤8%
Meşiň ululygy ≤95% 100 mesh
Fatag ≤1
Suwuň siňdiriş derejesi ≥1: 8
Standart tabak sanamak <20000 cfu / g
Hamyrmaýa we galyp <100 cfu / g
Koliforma <10 cfu / g
  1. Koli
Ativearamaz
Salmonella Ativearamaz

amaly

Suwuň siňdirilmegi we daňylmagy zerur bolan islendik programmada ulanylýar.Lighteňil çörekler, rulonlar, maşyn çörekleri, doňdurylan hamyrlar, sowadyjy hamyrlar, tortlar, süýji önümler, et we et analoglary.

application
application

duýduryş

Gaplamak:25KG / BAG 12MT / 20'FCL 24MT'40FCL

Saklamak:Asyl gaplama bilen gurak, salkyn we kölegeli ýerde saklaň, çyglylykdan gaça duruň, otag temperaturasynda saklaň.


  • Öňki:
  • Indiki: