Gämi hünärmeni

10 ýyllyk önümçilik tejribesi

Ösümlik ekstrakty

  • OPC 95% Pure Natural Grape Seed Extract

    OPC 95% arassa tebigy üzüm tohumynyň ekstrakty

    Üzüm tohumynyň ekstrakty üzüm tohumyndan alnan we esasan proantosýanidinlerden emele gelen polifenollaryň bir görnüşidir.Üzüm tohumynyň ekstrakty arassa tebigy maddadyr. Synaglar onuň antioksidant täsiriniň C witamini we E witamini bilen deňeşdirilende 30-50 esse ýokarydygyny, adamyň bedenindäki artykmaç erkin radikallary netijeli ýok edip biljekdigini we güýçli garramaga we immuniteti ýokarlandyrýandygyny görkezdi.

  • Food Grade Soya Lecithin Liquid

    Iýmit derejesi Soya Lesitin suwuklygy

    Soya Lesitin GMO däl Soya noýbasyndan ýasalýar we arassalygyna görä açyk sary poroşok ýa-da mumdyr.Giň funksional we iýmitleniş aýratynlyklary üçin ulanylýar.Fosfolipidleriň, fosfatidilkoliniň (HK), fosfatidiletanolaminiň (PE) we fosfotidilinozitiň (PI) üç görnüşinden durýar.