Gämi hünärmeni

10 ýyllyk önümçilik tejribesi

API

  • Chondroitin Sulfate (Sodium/Calcium) EP USP

    Hondroitin sulfat (natriý / kalsiý) EP USP

    Hondroitin sulfat haýwanlaryň kıkyrdagynda, bogaz süňkünde we doňuz, sygyr, towuk ýaly burun süňkünde giňden ýaýrandyr.Esasan süňklerde, tendonlarda, baglarda, deride, korneýada we beýleki dokumalarda saglyk önümlerinde we kosmetika serişdelerinde ulanylýar.